Op maandag 30 januari om 20.00 uur is er een Algemene Ledenvergadering. Op de agenda: vaststellen begroting seizoen 2022/2023.

Het bestuur van KV Heerenveen nodigt hierbij al haar ereleden en leden uit voor de Algemene Vergadering (AV). Ouders zijn eveneens welkom, maar alleen leden vanaf 15 jaar hebben stemrecht.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen begroting seizoen 2022/2023
  3. Sluiting

We rekenen erop dat iedereen aanwezig zal zijn. Indien je verhinderd bent, dan dit graag vooraf kenbaar maken bij het secretariaat (secretariaat@kv-heerenveen.nl).