Contributie – lidmaatschap KV Heerenveen

Aanmelden
Kan gedurende het gehele jaar bij het secretariaat van korfbalvereniging Heerenveen. Het lidmaatschap loopt tot het einde van het seizoen, dit betekent dat men tot het einde van het seizoen contributie is verschuldigd. Als men lid wordt voor de 15e van de maand dan start de contributiebetaling nog in die maand.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van korfbalvereniging Heerenveen. De opzegging dient bij voorkeur plaats te vinden tegen het einde van het lopende seizoen, met inachtneming van het feit dat deze afmelding uiterlijk 1 mei bij het secretariaat ontvangen dient te zijn.

Als u na 1 mei bedankt, dan bent u voor de rest van het seizoen (t/m 31 juli) én het nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd. Dit i.v.m. de verschuldigde bondskosten en andere lasten.

In geval van overmacht (verhuizing, langdurige blessure, zwangerschap o.i.d.) kan het bestuur besluiten tot een coulance regeling.

Contributie, kleding en bondsafdracht
Het lidmaatschap van de vereniging, de bijdrage voor de kleding en de bondsafdracht is verwerkt in één contributiebedrag. Het betalen van de contributie kan bij KV Heerenveen, net als bij nagenoeg alle andere sportverenigingen, alleen worden voldaan door middel van een automatische incasso. Het machtigingsformulier is op de website (www.kv-heerenveen.nl) te vinden. De contributie wordt in twaalf gelijke delen in de laatste week van iedere maand geïncasseerd, startend in augustus en eindigend in juli.

Contributie tabel*
De contributies voor seizoen 2017/2018 vindt u in onderstaande tabel:

Per jaar Per maand
Senioren > 18 jaar € 264,00 € 22,00
Junioren 16 – 18 jaar € 201,00 € 16,75
Aspiranten 12 – 15 jaar € 153,00 € 12,75
Pupillen 6 – 11 jaar € 141,00 € 11,75
Kangoeroes < 6 jaar € 39,00 € 3,25
Overig alle leeftijden € 36,00 € 3

* De bonds- en kledingbijdrage zijn verwerkt in het totale contributiebedrag.

Aanmelden of afmelden? Mail naar: secretariaat@kv-heerenveen.nl

Voor vragen rondom de contributie/inning kunt u terecht bij:
Gertjan Bron, Wulpstraat 39, E-mail: gertjanbron@gmail.com, telefoon 0513-653465.