SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE HALDIENSTEN!

Tijden het zaalseizoen zullen er haldiensten verricht moeten worden om e.e.a. in goede banen te leiden. Een haldienst zal tijdens de wedstrijden aanwezig moeten zijn en is door de bond zelfs verplicht gesteld. Enige algemene afspraken:

 • Het halreglement incl. een handleiding van het elektronische scorebord bevindt zich in de koffer van het scorebord.
 • De haldienst is verantwoordelijk voor de wedstrijd/inschiet ballen. (maatjes 3, 4 en 5) Denk aan de dubbele wedstrijden van de D’s of F-jes. Soms zijn er zelfs drie wedstrijden.
 • Bij de wedstrijden van KVH1 verzorgt KV Heerenveen middels een opgeleidde jury de bediening van het scorebord en schotklok. Voor de haldienst resteert dan enkel het innen van de entreegelden. Bij de overige wedstrijden moet uiteraard wel de stand en de tijd worden bijgehouden.

Wedstrijdkorfbal en toegangsprijzen

KV Heerenveen
S1  €       2,50
S2, 3, 4 en 5  €       1,00
Overige teams gratis
Kinea
S1  €       1,50
S2 en 3  €       1,00
Overige teams gratis

Bovenstaande prijzen gelden voor personen van 18 jaar en ouder. Voor alle jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis.
Personen met een KNKV-legitimatiekaart hebben op vertoon van hun kaart eveneens gratis toegang.

Wat is breedtekorfbal?: Senioren: Res. 5e klasse en lager. De toegang voor alle jeugdwedstrijden en het breedtekorfbal bij de senioren is gratis!

Richtlijnen voor wedstrijdcommissarissen

Taken

 • De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden in de hal ten aanzien van de volgende punten:
  • Ziet toe op een goed gebruik van het materiaal, ook het opbergen hiervan. Neemt ook de inschietballen weer in. Let in dit verband erop dat tijdens de wedstrijden er niet langs het veld wordt ingeschoten. Dit is zeer hinderlijk voor de wedstrijd welke op dat moment aan de gang is.
  • Ziet erop toe dat alleen toegestaan schoeisel op de speelvloer gebruikt wordt.
 • Toezicht op de gang van zaken met betrekking tot de entreecontrole (indien van toepassing).
 • De wedstrijdcommissaris deelt de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beëindigd. De scheidsrechter dient zich hieraan te houden.

De wedstrijdcommissaris moet beslissen in de volgende gevallen

 • Wanneer een zaalkorfbalwedstrijd te laat begint en niet volledig uitgespeeld kan worden. In dat geval wordt de tweede speelhelft ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de werkelijke aanvangstijd.
 • Wanneer een scheidsrechter op het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is en er geen lid van het KNKV is, dat bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, dan wijst de wedstrijdcommissaris een lid van het KNKV als scheidsrechter aan. Voor het leiden van junioren- en seniorenwedstrijden moet betrokkene 17 jaar of ouder zijn. In het geval van de wedstrijden voor het breedtekorfbal welke door een eigen verenigingsscheidsrechter gefloten dienen te worden moet de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter zorgen. Zorg dat hiervoor een kontaktpersoon bekend is welke hierop aangesproken kan worden.

Speeltijden

 • D, E, F 55 min – 2×25 min = 50 en/of 4×10 min = 40 min + strafworpen
 • C, B 60 min – 2×25 min = 50
 • A, S 70 min – 2×30 min = 60
 • Je ziet dat de tijden krap bemeten zijn, vooral bij de D’s is nauwelijks tijd voor de rust. Om uitlopen van het programma te beperken hou max. 5 minuten voor de rust aan. Waar mogelijk hebben de diverse teams 5 of 10 minuten inspeeltijd. Dit is echter niet altijd het geval! Probeer de begintijden van het programma aan te houden!!!
 • KVH 1 heeft 2×25 min. zuivere speeltijd!

 

Zaterdag 02 maart 2019:
A 08.45 – 12.15 Fam. Tiemersma (Anna), Fam. Dijkstra (Anna)
B 12.15 – 15.45 ?, Fam. Van der Hoek (Ilse)
C 15.45 – 19.00 Jan Jakkele, Ineke Bron.
D 19.00 – 22.15 Kirsten Emmelkamp, Marrit Kuiper.
Zaterdag 16 maart 2019:
B 14.45 – 17.30 Fam. Van der Laan (Anna), Fam. De Vries (Thygo)
C 17.30 – 20.15 Arjan Kloetstra, Tessa Veninga.
D 20.15 – 22.45 Cees, Saskia Schotanus.
Zaterdag 23 maart 2019:
A 08.45 – 11.30 Fam. den Dekker (Jesse), Fam. Gorter (Yannick)
B 11.30 – 14.15 Fam. Heinsius (Djurre), Fam. Scholtens (Jeltsje)
C 14.15 – 17.00 Fam. Van der Wal (Yvan), Fam. Volbeda (Sophie).
Zaterdag 30 maart 2019:
A 08.45 – 12.00 Fam. Van der Wal (Allard). Fam. Kemme (Brecht)
B 12.00 – 15.15 Fam. Bron (Demi), Fam. Boersma (Wessel)
C 15.15 – 18.30 Manon voor in ’t Holt, Jelmer Boersma.
D 18.30 – 21.45 Arjen v.d. Meulen, Hinne Jan Kootstra.