Corona

/Corona

Algemeen – Spelregels KV Heerenveen t.a.v. voorkoming verdere verspreiding COVID-19

Uitgelicht voor onze gasten:

 • Toeschouwers zijn niet welkom op de accommodatie. V.w.b. tot onze gasten; alleen bij jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen deze de accommodatie betreden.
 • Onze kantine is gesloten.
 • In de kleedkamers hanteren wij een maximum van 4 personen, in de doucheruimte 2 personen.
 • Onze eigen leden zijn verzocht om thuis om te kleden en te douchen zodat onze gasten daarvoor bij ons op de accommodatie de gelegenheid hebben. Maar daar waar mogelijk vragen we jullie wel zo veel mogelijk omgekleed te komen en thuis te douchen.
 • Besprekingen vooraf en/of in de pauze kunnen niet plaatsvinden in de kleedkamers. Doe dit zoveel mogelijk op het veld. Op het hoofdveld zijn twee tenten geplaatst die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Open de spelregels hier in PDF.

1 oktober – Aangepaste spelregels KV Heerenveen n.a.v. persconferentie 28 september jl.

Zoals beloofd zijn de maatregelen die maandag aangekondigd werden vertaald naar de praktijk. Deze vertaling is terug te lezen in de spelregels die gelden op onze accommodatie. Klik hier voor het document in PDF.

Er zijn twee belangrijke maatregelen waarin wij ons dienen te houden: 1) er wordt gesport zonder publiek en 2) de sportkantine dient gesloten te worden.

Uitgelicht

De accommodatie is alleen toegankelijk voor trainers/coaches/begeleiders, sporters en aangewezen vrijwilligers. Toeschouwers zijn de komende periode dus niet welkom op de accommodatie.

Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
De spelregel van 13 mensen op de bank, waarvan maximaal 8 spelers, blijft gehandhaafd, rekening houdend met de 1,5 meter. Oftewel: als het tweede gespeeld heeft, en het eerste speelt daarna, mogen er in totaal 13 mensen op de bank zitten bij het eerste. Het kan dan dus zijn dat er spelers van het tweede naar huis moeten.
Overigens geldt deze spelregel voor alle teams! Dus ook voor jeugdteams.

De volgende spelregels gelden ook tijdens wedstrijden:

 • kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. Zet de fiets in de stalling;
 • word je met de auto gebracht en gehaald? Stap uit bij de ‘Kiss & Ride’ plaats (t.h.v. het rood-witte paaltje), stap in op een rustige plaats;
 • kom max. 60 min. voor aanvang van de wedstrijd en vertrek direct na het sporten.

Er is een Corona Coördinator (CoCo) aanwezig die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie en zorgdraagt voor een juiste toepassing van de spelregels voor, tijdens en na de wedstrijden. Heb je tijd en/of zin om als CoCo aanwezig te zijn de komende periode (tijdens trainingen en/of wedstrijden) meld je dan via vrijwilligers@kv-heerenveen.nl. Alvast bedankt!

Livestreams

Om toch de wedstrijden die gespeeld worden te kunnen kijken zijn we de mogelijkheden tot het creëren van een livestream aan het onderzoeken.

Laten we er, ondanks de gestelde maatregelen, een sportieve tijd van maken.

#staysafe #stayfit #samenzijnwijkvheerenveen

28 september – Corona & KV Heerenveen update!

KV Heerenveen heeft vanavond (28 september) kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: geen publiek bij sportwedstrijden en sportkantines dienen gesloten te blijven/worden. Duidelijke taal!

Wij roepen bij deze onze (ouders/verzorgers van) leden, trainers/coaches, vrijwilligers en fans op om hier per direct gehoor aan te geven. Dus niet alleen op zaterdagen tijdens wedstrijden, maar ook op trainingsavonden. In de praktijk komt dit, vooralsnog, neer op het volgende:

 • Van ouders/verzorgers van jeugdleden vragen wij, net zoals voor de vakantie, de kinderen af te zetten bij het rode paaltje aan het begin van de accommodatie;
 • de sportkantine is gesloten! Ook voor vergaderingen, besprekingen, etc.;
 • verder blijven vooralsnog alle maatregelen, zoals beschreven in onze spelregels, van kracht. Kijk op onze Corona pagina.

Wij realiseren ons dat er veel vragen zijn m.b.t. de praktische uitwerking van de maatregelen. Deze hebben wij als club ook. Over de consequenties van het totaalpakket aan nieuwe maatregelen is het KNKV in overleg met NOC*NSF. Het KNKV komt zo spoedig mogelijk met een nadere reactie en aan de hand van die informatie komt het bestuur, in samenwerking met de Corona Werkgroep, van KV Heerenveen deze week met een verdere uitwerking.

Alleen samen kunnen we dit op een goede manier volbrengen; dus houd je aan de regels. Alvast bedankt!

#staysafe #stayfit #samenzijnwijkvheerenveen

10 augustus – Spelregels KV Heerenveen t.a.v. voorkoming verdere verspreiding COVID-19

De Rijksoverheid heeft (per 1 juli) aangegeven van ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ te gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is niet verdwenen. De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak je handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Buiten de lijnen (van het sportveld) geldt de 1,5 meter afstand regel wel voor personen van 18 jaar en ouder.
O.b.v. de (basis)regels van de Rijksoverheid, hygiënerichtlijnen van het RIVM en het landelijke Sportprotocol van NOC*NSF heeft KV Heerenveen wederom spelregels opgesteld die op en rondom de sportaccommodatie aan It Hege Stik gelden.

Als iedereen de moeite neemt om de spelregels goed door te lezen, zich er aan houdt en anderen op eventuele overtredingen aanspreekt creëren we met elkaar een veilig sportklimaat.

Open de spelregels hier in PDF.

2 mei 2020 – We mogen weer! Maar aan welke regels dienen we ons te houden?

Zoals vorige week bekend gemaakt gaan we vanaf dinsdag 5 mei weer trainen met alle jeugdteams (t/m 18 jaar). Daarvoor is een speciaal trainingsschema opgesteld. Uitgangspunt voor ons is daarbij telkens dat wij uitgaan van de regels zoals gesteld door het kabinet en vertaald zijn naar het korfballen door NOC*NSF en de KNKV. Daar kunnen en willen wij niet van afwijken.

Dat betekent, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat alleen kinderen en jongeren t/m 18 jaar, alsmede de trainers en ondersteuners, aangewezen vrijwilligers en Corona Coördinatoren (CoCo’s) het sportpark aan It Hege Stik mogen betreden. Dus begeleiders, vrienden, 19-jarige teamleden of andere liefhebbers van KV Heerenveen zijn niet welkom.

KV Heerenveen heeft er voor gekozen om in eerste instantie 1 trainingsactiviteit aan te bieden volgens een “strak” schema. Zoals eerder aangegeven ligt de nadruk op lekker actief bezig zijn en elkaar ontmoeten, in plaats van voorbereiden op het spelen van wedstrijden.

Het trainingsschema ziet er als volgt uit, klik hier voor PDF.

Kun je niet trainen? Meld je dan af bij je trainer.

Spelregels
Op iedere avond dat er georganiseerde activiteiten zijn, zijn er Corona Coördinatoren (CoCo’s) aanwezig. Zij houden toezicht op het gebruik van de accommodatie en zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid.

Als er twijfel is over mogelijke ziekteverschijnselen bij een speler, dan zijn de CoCo’s eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dwingend verzoeken om de sportaccommodatie te verlaten. Maar laat het duidelijk zijn: iedereen die één van de volgende klachten heeft blijft thuis en komt niet te trainen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden).

Was, voor en na de training, je handen thuis. Daarnaast is op het sportpark voldoende mogelijk om je handen te desinfecteren.

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan.
 • Bij een kind jonger dan 6 jaar dat een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning nodig heeft bij de training en/of toiletgang mag er één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig zijn. Ook deze persoon moet het protocol naleven.
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. Voor de kinderen onderling geldt de 1,5 meter afstandseis niet.

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Heeft een kind een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en is ondersteuning nodig bij de training en/of toiletgang, dan mag er één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig zijn. Ook deze persoon moet het protocol naleven.
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Attributen en voorwerpen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gedesinfecteerd.
 • De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel.
 • Neem een bidon mee, drink alleen uit je eigen bidon.

Accommodatie

 • Er is een aangepaste rij- en looprichting die iedereen dient op te volgen, zie plattegrond.
 • Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. Zet de fiets in de stalling (op kleur, zie trainingsschema).
 • Word je met de auto gebracht en gehaald? Stap uit bij de ‘Kiss & Ride’ plaats (t.h.v. het rode paaltje). Ouders/verzorgers dienen door te rijden en het terrein direct weer te verlaten.
 • Kom max. 10 min. voor aanvang van de training en vertrek direct na het sporten.
 • Word je met de auto opgehaald? Ouders/verzorgers kunnen hiervoor de parkeerplaatsen aan de linkerkant van het parkeerterrein gebruiken.
 • Let op: de gehele binnen accommodatie is gesloten.
  • Kom in trainingskleding.
  • Douchen na de training is niet mogelijk.
  • Toiletgebruik is alleen in noodgevallen mogelijk.
  • Een kleine sporttas mag mee, maar neem je mee naar ieder veld.

Uitleg van Tygo & Lars
Tygo & Lars leggen de belangrijkste regels nog even uit in dit filmpje. Zij hebben er zin in, jullie ook?

Met sportieve groet,
De “Corona werkgroep”,
Bram, Cees, Diana Kerry, Mathijs en Riko
29 april 2020 – We gaan weer beginnen!

Vanaf dinsdag 5 mei willen we weer gaan trainen met alle jeugdteams (t/m 18 jaar). Daarvoor is een speciaal trainingsschema opgesteld. Om veilig te kunnen sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM, is het schema afwijkend ten opzichte van het reguliere trainingsschema.

KV Heerenveen heeft er voor gekozen om in eerste instantie 1 trainingsactiviteit aan te bieden volgens een “strak” schema. Zoals eerder aangegeven ligt de nadruk op lekker actief bezig zijn en elkaar ontmoeten, in plaats van voorbereiden op het spelen van wedstrijden.

Uitleg over hoe de training vormgegeven wordt en, met name, aan welke spelregels we onszelf en elkaar moeten houden volgt z.s.m. Zowel voor trainers, als voor spelers en ouders/verzorgers.

Het voorlopige trainingsschema ziet er als volgt uit:

Dinsdag 5 mei

 • 18.00 – 19.00 uur > C3
 • 18.20 – 19.20 uur > C2
 • 18.40 – 19.40 uur > C1

Woensdag 6 mei

 • 17.00 – 18.00 uur > F1, F2
 • 17.20 – 18.20 uur > E1, E2, E3, E4
 • 17.40 – 18.40 uur > D1, D2, D3

Donderdag 7 mei

 • 18.00 – 19.00 uur > B2
 • 18.20 – 19.20 uur > B1
 • 18.40 – 19.40 uur > A1

Bovenstaand schema wordt vervolgens wekelijks herhaald.

Let op: alleen georganiseerd sporten, onder begeleiding en strikte voorwaarden, in de buitenlucht is weer mogelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De velden zijn buiten bovenstaande trainingsactiviteiten om dan ook niet vrij toegankelijk.

23 april 2020 – Bericht van het Bestuur van KV Heerenveen

Dinsdag 21 april j.l. heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren weer samen, onder begeleiding en strikte voorwaarden, sporten (bij hun sportvereniging). In navolging van de kabinetsmaatregelen van 21 april heeft het bestuur van KV Heerenveen aangegeven de update van het KNKV af te willen wachten en op basis daarvan een “Corona en KV Heerenveen” update te geven aan haar leden.

Protocollen in de maak, bron: KNKV
Het KNKV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een algemeen sportprotocol, dat door het RIVM dient te worden goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop komt het KNKV met een korfbal specifiek protocol, dat eerst ook de goedkeuring van het RIVM dient te krijgen. Het KNKV verwacht rondom het weekend met een definitief protocol voor de verenigingen te kunnen komen, zodat hun jeugd (mede met toestemming van de gemeente) vanaf 29 april weer van korfbal kan genieten. Dit korfbal specifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

KV Heerenveen heeft besloten in ieder geval de verschillende protocollen af te wachten voordat we groen licht geven voor activiteiten op ons sportcomplex aan It Hege Stik.

We zitten niet stil
Achter de schermen zijn wij, samen met de betrokken commissies, bezig om het op een verantwoorde manier korfballen bij KV Heerenveen weer mogelijk te maken. De nadruk zal hierbij liggen op lekker actief bezig zijn en elkaar ontmoeten, in plaats van voorbereiden op het spelen van wedstrijden.

Nog even geduld
We streven ernaar om z.s.m. na 29 april weer activiteiten te starten: het bestuur en de betrokken commissies zullen op korte termijn met berichtgeving komen over de invulling hiervan (vorm, duur, frequentie). Tot die tijd geldt dat het KV Heerenveen terrein gesloten blijft voor (korfbal)activiteiten.

Meedenken?
Heb je zelf ideeën over te organiseren (korfbal)activiteiten, met inachtneming van de richtlijnen, dan komen we graag met je in contact via de mail (secretariaat@kv-heerenveen.nl).

Houd vol, tot op en rond de korfbalvelden!

Het bestuur van KV Heerenveen

21 april 2020 – Bericht van het Bestuur van KV Heerenveen

In navolging van de kabinetsmaatregelen van vanavond (21 april) en de voorgenomen update van het KNKV (morgen, 22 april) komt het bestuur donderdagmorgen (23 april) met een “Corona en KV Heerenveen” update.

20 april 2020 – In training blijven, maar geen materiaal thuis?

In deze Corona periode stelt KV Heerenveen, tot aan het moment dat de activiteiten op onze accommodatie weer starten, de korfbalmaterialen van de club in bruikleen beschikbaar aan leden.

Door het invullen van dit formulier kunnen leden inschrijven op het materiaal, waarna het materiaal vrijdag 24 april tussen 18.00 en 19.00 uur kan worden opgehaald. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle Corona veiligheidsmaatregelen.
Het is de bedoeling dat de leden het materiaal ook zelf terug brengen, zodra de activiteiten op het sportpark weer starten. Daarover zullen wij berichten zodra dit nodig is.
De materialen mogen niet los op straat of de stoep blijven staan. Grondplaten mogen eventueel buiten blijven staan, mits op “afgesloten” terrein zoals een tuin. Palen, korven en ballen dienen ’s nachts binnen opgeborgen te worden. Verder gaan wij er van uit dat een ieder de materialen gebruikt en behandelt als ware het hun eigen materialen.

Inschrijven voor de materiaal uitleen is mogelijk tot en met woensdag 22 april. De voorraad is beperkt, dus gaan we in eerste instantie uit van maximaal één setje per adres/familie. Tevens is het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ van toepassing.

Vragen? Mail naar jckvheerenveen@gmail.com.

7 april 2020 – Gevolgen voor de competities

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie – Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie – Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden – in welke vorm dan ook – open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk nadat het kabinet helderheid heeft gegeven over de consequenties.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen en tot een betere competitive balance.

Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met de verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie. Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en Bondsraad hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario’s van zowel het huidige voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse.

De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst daarvan zal het bestuur zo snel mogelijk kenbaar maken.

Meer informatie
Dit besluit heeft op het overgrote deel van onze verenigingen invloed en het lukt ons niet om op alle komende vragen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. De meest gestelde vragen – en antwoorden – worden gebundeld in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

28 maart 2020 – Bericht van het bestuur

Ook het bestuur is zoekende in deze bijzondere tijden. Lees hier het bericht dat ze opgesteld hebben voor alle KVH-ers.

23 maart 2020 – Gevolgen voor de competitie

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni

Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie

Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ

KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).

 

19 maart 2020 – Gevolgen voor de competitie

Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen.

In eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen.

Ook de besluitvorming over de afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse (en de bijbehorende evenementen) én over de tweede helft van de veldcompetitie volgt (voorlopig) 6 april.

Mochten de huidige kabinetsmaatregelen ook na 6 april in meerdere of mindere mate van kracht blijven, dan bestaat de kans dat ook (sommige) competitiebesluiten door het KNKV op een later moment worden genomen. Het KNKV begrijpt dat alle korfbalverenigingen, korfballers en fans zo snel mogelijk duidelijkheid willen, maar rekent op begrip voor dit besluit.

 

17 maart 2020 – Gevolgen voor de competitie

Het KNKV heeft gisteravond bekend gemaakt welke gevolgen de maatregelen tegen het coronavirus hebben op de verschillende korfbalcompetities. De belangrijkste zaken op een rij:

Topkorfbal (geldt voor geen van onze teams, maar wel interessant om te weten)

De Korfbal Leaguefinale in Ahoy op 4 april zal niet doorgaan op die datum. Of de wedstrijd en de play-offs die daaraan voorafgaan op een later moment wordt gespeeld is nog niet bekend. Hierover neemt het KNKV uiterlijk 6 april een besluit, of eerder als de situatie daarom vraagt.

Wedstrijdkorfbal (KV Heerenveen S1, S2, S3, S4, A1, B1, C1, C2, D1)

Alle geplande wedstrijden in de zaalcompetitie van het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Het KNKV neemt uiterlijk 20 maart een besluit over de rangschikking en de promotie- en degradatieregeling.

Breedtekorfbal (KV Heerenveen S5, MW, B2, C3, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2)

Alle geplande wedstrijden in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal worden afgelast. Het bondsbestuur heeft besloten deze competitie als niet gespeeld te beschouwen.

Het veld op

Alle wedstrijden die tot en met 16 april op het veld zouden worden gespeeld worden afgelast. Op uiterlijk 6 april maakt het KNKV een besluit over het verdere verloop van de veldcompetitie.

Lees hier het artikel van het KNKV

 

16 maart 2020 – Geen korfbalactiviteiten tot 6 april

De eerder afgekondigde maatregelen worden in ieder geval verlengd tot 6 april!

 

12 maart 2020 – Geen korfbalactiviteiten t/m 31 maart

Het KNKV heeft zojuist besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

KV Heerenveen volgt dit advies op en dat betekent dat er tot en met 31 maart geen wedstrijden en trainingen en weinig overige activiteiten plaatsvinden op de club. Aangezien er geen wedstrijden plaatsvinden vervallen vanzelfsprekend ook de geplande vrijwilligersdiensten tot nader orde.

Deze maatregelen volgen op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt KV Heerenveen het advies van KNKV, het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.

Meer informatie over de consequenties van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk.

Het bestuur van KV Heerenveen

 

10 maart 2020 – KV Heerenveen en het Coronavirus

Net als veel scholen, bedrijven en andere sportverenigingen volgt KV Heerenveen, maar ook de Hoekstra-hal, de RIVM richtlijnen ten aanzien van het coronavirus. Tevens verwijst het KNKV naar deze richtlijnen en zij zien voorlopig nog geen aanleiding om wedstrijden te annuleren. De meest actuele informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Het RIVM beschrijft een aantal maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Een aantal hiervan heeft invloed op ons als korfballers en voor nu betekent dit:

 • Dat we geen handen meer schudden voor en na de wedstrijd;
 • Dat we geen high-fives geven tijdens de training en wedstrijd;
 • Dat we geen bidons meer delen. Maak hierover dus goede afspraken of neem je eigen bidon mee.

Hopelijk kunnen we op deze wijze ook bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding.

Het bestuur van KV Heerenveen