Update – aanscherping t/m 14 januari 2022

De Rijksoverheid heeft gisteravond (18 december) bekend gemaakt dat de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt. Met ingang van vandaag (19 december) tot in ieder geval 14 januari zijn binnensportlocaties gesloten. Buitensportlocaties mogen open tussen 5.00 uur en 17.00 uur.

Kinderen tot en met zeventien jaar hoeven tijdens het sporten buiten geen anderhalve meter afstand te houden en mogen trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging. Volwassenen van achttien jaar en ouder mogen buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand sporten, exclusief instructeur/trainer.

Op 16 december jl. berichtten we nog we dat handelen in de geest van de maatregelen van het Kabinet, NOC*NSF en KNKV. Dat blijven we doen en dus, omdat het veilig kan en goed is voor de fysieke en mentale gezondheid, gaan we weer naar buiten! Dat wil zeggen; we geven de gelegenheid om buiten te trainen. Ieders afweging om wel of niet te trainen of trainen te geven respecteren we. Dit kan dus ook betekenen dat niet alle teams (kunnen) trainen.

Op dit moment wordt er aan een aangepast schema gewerkt voor 20 t/m 24 december en 10 t/m 14 januari 2022. In de tussenliggende periode hebben we vakantie!

Wat er na 14 januari 2022 gaat gebeuren is nog erg onzeker; fingers crossed!

Update – verlenging t/m 14 januari 2022

De Rijksoverheid heeft gisteravond (14 december) bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen verlengd worden tot en met 14 januari 2022. Helaas heeft dat ook gevolgen voor sportbeoefening en dus voor KV Heerenveen. Het KNKV heeft laten weten dat ze rond de volgende persconferentie met nadere informatie over het vervolg van de wedstrijdkorfbalcompetitie komt.

De Rijksoverheid laat sportbeoefening toe omdat het veilig kan en goed is voor de fysieke en mentale gezondheid. Dat is ook waarom KV Heerenveen trainingen op andere dagen en tijdstippen heeft georganiseerd, alsmede de wedstrijden op zaterdag (gepland tussen 5.00 – 17.00 uur) door laat gaan. Maar nu de scholen eerder dicht gaan en de vakanties er aankomen, hebben wij besloten te handelen in de geest van de maatregelen van het Kabinet. In de praktijk betekent dat, dat we geen extra activiteiten gaan organiseren.

Zaterdag 18 december worden de laatste wedstrijden van dit jaar gespeeld. T/m 24 december wordt er getraind conform het aangepaste schema en dan hebben we allemaal even vakantie!

Maandag 10 januari 2022 starten we weer met trainen (conform het aangepaste schema). Fingers crossed; hopelijk kunnen we vanaf 15 januari weer wat meer.

Update – m.i.v. 28 november 2021

De Rijksoverheid heeft vrijdagavond (26 november) nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft tot gevolg dat er vanaf zondag 28 november niet meer na 17.00 uur gesport mag worden, uitgezonderd de landelijke topcompetities.

Voor komend weekend houdt dat in dat er nog “gewoon” gespeeld kan worden. In ons geval zijn er wel wat aanpassing in de oorspronkelijke planning: de wedstrijden van de B1 (10.15 uur), S2 (16.50 uur) en S1 (18.30 uur) gaan niet door i.v.m. Corona perikelen bij de tegenstanders. Er vallen dus een aantal gaten in het programma, maar er wordt wel degelijk gespeeld. Er wordt ook gezorgd voor een livestream. Ingeroosterde vrijwilligers zijn geïnformeerd over gewijzigde/geannuleerde diensten.

Zodra er meer duidelijk is over de situatie vanaf zondagavond 17.00 uur zal het KNKV daarover berichten en wij vervolgens ook. Hoe de komende weken eruit gaan zien weten we nog niet, maar we zullen, zoals jullie gewend zijn, ons best doen om toch aanbod te creëren. Natuurlijk binnen de gestelde kaders van de Rijksoverheid.

#staysafe #stayfit #samenzijnwijkvheerenveen

Update – m.i.v. 13 november 2021

Aanvullend op de maatregelen die op 6 november jl. ingegaan zijn (zie KV Heerenveen berichtgeving onderstaande), zijn er op 12 november extra maatregelen aangekondigd die per 13 november 18.00 uur ingegaan zijn.

In ieder geval t/m 3 december gelden de volgende (extra) maatregelen:

 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • de sportkantine mag open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds;
 • in de sportkantine (en het terras) gelden vaste zitplaatsen;
 • houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Wederom vragen wij begrip en medewerking van onze leden! We hebben al eerder laten zien dat we dit heel goed kunnen met elkaar.

 • Ouders/verzorgers van jeugdleden; breng de kids tot aan de deur en niet tot in de hal;
 • spelers, trainers, coaches verlaat na je eigen training en/of wedstrijd de hal.

De kantine is op zaterdag wel open zodat spelers, trainers, coaches en vrijwilligers in de gelegenheid gesteld worden om iets te kunnen kopen. Als je gekochte items wilt nuttigen in de kantine dan mag dat ook, maar wel op een vaste zitplaats.

En vergeet niet: houd je Coronatoegangsbewijs (CTB) en legitimatie bij de hand als je de Hoekstra-hal wilt betreden.

Bedankt!

Update – m.i.v. 6 november 2021

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 2 november in haar persconferentie aangekondigd dat, met ingang van 6 november as., het coronatoegangsbewijs (CTB) van toepassing wordt voor de binnensportcompetities/-accommodaties. Zoals bekend volgt KV Heerenveen sinds het begin van de coronacrisis de lijn van de overheid, NOC*NSF en het KNKV om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk het coronavirus zoveel mogelijk indammen. Dit betekent dat ook wij bij binnenkomst van de Hoekstra-hal, mensen van 18 jaar en ouder, gaan vragen om een geldig CTB. Daarbij wordt ook naar de identiteitskaart gevraagd.

Wij begrijpen dat er verschillende meningen zijn rondom dit thema en willen benadrukken dat wij elke mening respecteren. Als club zullen we ons echter wel aan de maatregelen moeten houden en kunnen hierop geen uitzonderingen maken. Wij willen iedereen vragen om geen discussie aan te gaan met diegene die de regels handhaaft.
Verwacht je als speler, trainer/coach, rij-ouder, kantinevrijwilliger of anders problemen bij het kunnen tonen van dit bewijs dan vragen wij je z.s.m. te melden bij je trainer/coach (in het geval van spelers en rij-ouders), de TC Jeugd of Senioren (in het geval van trainers en/of scheidsrechters) of via de mail secretariaat@kv-heerenveen.nl (in het geval van vrijwilligers of anders).

Naast bovenstaande gelden ook de basisregels nog steeds:

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • geen ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ maar dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.

#waarommoeilijkdoenalshetsamenkan #weneedyou
De Corona werkgroep gaat de komende dagen/weken op zoek naar mensen die voor onze vereniging CTB’s willen scannen. Aangezien we niet iedereen persoonlijk kunnen benaderen, maar wel veel mensen nodig hebben om mee te draaien in een rooster, doen we hierbij een oproep: wil je helpen? Meld je via secretariaat@kv-heerenveen.nl en er wordt contact met je opgenomen om je beschikbaarheid door te nemen. Alvast bedankt!

Overige zaken

 • De hoofdingang van de Hoekstra-hal is straks de enige ingang.
 • De overheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.
 • Ga bij de controle niet in discussie met elkaar; “don’t shoot the messenger!”.

Alleen samen kunnen we dit op een goede manier volbrengen en dus vragen we om jullie medewerking èn hulp! Heb je vragen of wil je kenbaar maken dat je wilt helpen? Mail secretariaat@kv-heerenveen.nl.

Met sportieve groeten,
het bestuur van KV Heerenveen

Update – 2 november 2021

In navolging van de kabinetsmaatregelen van dinsdagavond (2 november) en de voorgenomen update van het KNKV (vandaag of morgen) komt het bestuur z.s.m. met een KV Heerenveen Corona update.

Update – 25 september 2021

Richtlijnen kantine KV Heerenveen

Om in onze kantine iets te drinken en/of te eten dien je (als je 13 jaar of ouder bent) in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Deze dien je op verzoek te kunnen tonen. Houd je toegangsbewijs in de app of geprint, en je legitimatie (vanaf 14 jaar) bij de hand.

Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. De kantine draait immers op vrijwilligers, niet op handhavers c.q. politieagenten.

Huidige maatregelen voor sportactiviteiten (bron: NOC*NSF)

Per 25 september is de anderhalve meter afstandsregel komen te vervallen. Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. (onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen).

Sportkantines

Het is mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om bij een deel van de sportkantine of multifunctionele locatie de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de sportkantine en multifunctionele locatie ook zonder coronatoegangsbewijs gebruikt kan blijven worden. Dat geldt ook voor een sportkantine met een multifunctionele indeling. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine;
 • voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties zoals een buurthuis, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is.

De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s nachts.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.