Weer is ons een icoon ontvallen, Frou Noppert is niet meer.
Vele jaren was ze te vinden langs de velden van onze vereniging, wie kende haar niet.
Als vrijwilligster met name via het clubkrantje, “het Singeltsje” heeft ze veel betekend voor de vereniging.

Namens KV Heerenveen wensen wij de familie veel sterkte toe.