Het bestuur van KV Heerenveen bedankt iedereen voor zijn of haar inzet het afgelopen
seizoen en wenst iedereen een fijne vakantie.

Tot volgende seizoen