Het KNKV heeft besloten dat het met ingang van volgend seizoen voor alle spelende seniorenleden (incl. de midweek) verplicht is om te beschikken over een officieel Spelregelbewijs.

Daar hoef je nu ook niet echt van te schrikken, want de ervaringen die we vorig seizoen hiermee hebben opgedaan bij de junioren van KV Heerenveen(KVH), leren ons dat dit met een relatief kleine inspanning voor iedereen best te doen is. En wie een beetje hulp wil, daar staan wij als scheidsrechterscommissie van KVH uiteraard altijd voor klaar.

Daarnaast bestaan er ook prachtige hulpmiddelen, waaronder een speciaal hiervoor ingerichte website (www.korfbalmasterz.nl) waarop je volop kunt oefenen. Als je denkt voldoende kennis te hebben, kun je via je eigen computer een officieel examen afleggen. Als je daarvoor slaagt heb je niet alleen een bewijs afgelegd dat je beschikt over voldoende spelregelgelkennis, maar ben je ook de trotse bezitter van een officieel KNKV-diploma, waarmee je ook weer toegang krijgt tot andere officiële vervolgopleidingen.

De verplichting wordt stapsgewijs voor alle spelende leden ingevoerd, maar de leden die inmiddels al een (vergelijkbaar) diploma hebben of die officieel jeugdscheidsrechter, verenigingsscheidsrechter of KNKV-scheidsrechter zijn, zijn uiteraard vrijgesteld. Voor de overige leden betekent dit, dat je uiterlijk de volgende data over een dergelijk diploma moet beschikken:

  • per 1 september 2018 alle senioren (incl. de midweek);
  • per 1 september 2019 ook alle junioren;
  • per 1 september 2020 ook alle aspiranten.

Binnenkort (rond begin december 2017) krijgt iedereen, die dit examen uiterlijk 1 september 2018 gehaald moet hebben, een bericht van ons met daarbij een stappenplan en wat voorlichting hoe je kunt oefenen met de spelregels en wat je moet doen om hier examen in te kunnen doen.

We starten met de senioren en de midwekers, omdat die als eerste zo’n Spelregelbewijs moeten gaan halen. De junioren en aspiranten volgen later. Uiteraard mag ook iedereen die vrijwillig zijn spelregelkennis een beetje wil opfrissen hier vrijblijvend aan meedoen, door zelf via de hierboven genoemde website te gaan oefenen.

Als scheidsrechterscommissie staan wij (evenals het bestuur van KVH) volledig achter dit besluit van het KNKV, omdat ook wij vinden dat het voor de ontwikkeling van de korfbalsport(er) een goeie zaak is, dat ieder lid van onze vereniging aantoonbaar over voldoende spelregelkennis beschikt. Dat is ook de reden waarom we deze verplichting zo goed mogelijk voor jullie willen faciliteren, maar dan moet je zelf bij ons aangeven waar je behoefte aan hebt. De scheidstrechtercommissie kan in dat geval voorlichting/bijscholing verzorgen over de spelregels en/of eventueel discussie- of spreekuurtjes organiseren.

Tot slot wensen wij alle mensen die dit seizoen het Spelregelbewijs moeten gaan halen veel succes hiermee. En vergeet niet dat wij klaar staan om al jullie vragen beantwoorden en vergeet vooral ook niet dat een beetje extra kennis van de spelregels van je eigen sport nooit verspilde energie kan zijn!

De scheidsrechterscommissie van KV Heerenveen
Jorke Visser, Klaas Scholte en Jan de Jager