Eenmaal per vier weken wordt, in samenwerking met Omrin, op de dinsdagavond oud papier verzameld. Hiermee verdient KV Heerenveen op eenvoudige wijze mooi wat extra inkomsten voor de club.

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien in dit schema. Als de groep vrijwilligers groot genoeg is gaat het om 1 à 2 dinsdagen per jaar, de exacte data zijn nog niet bekend. Er wordt altijd gestart om 18:30 uur bij de Hoekstra Hal. Inzet is ong. 2 uur op een avond.

Opgave kan via heerenveen@knkv.net (graag met vermelding van een mobiel nummer). Zodra de data van Omrin zijn ontvangen zal z.s.m. een schema gemaakt en verspreid worden.

Bij voorbaat dank,
namens het Bestuur,
Ingrid van der Laan