KV Heerenveen, een veilige vereniging

Het bestuur van KV Heerenveen vindt het belangrijk dat onze leden met plezier en veilig hun sport kunnen beleven. Daarom doen we er alles aan om een open en transparante cultuur te creëren waar we gewenst gedrag stimuleren en grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, moet je ergens terecht kunnen om hulp en advies te krijgen of voor een luisterend oor. KV Heerenveen staat voor een veilig sportklimaat en heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging waar je terecht kunt voor een gesprek.

Deze is er in eerste instantie voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie, seksueel misbruik, pesten, bedreiging, mishandeling en discriminatie.
Maar ook ouders van sporters, kaderleden en bestuursleden kunnen met vragen over bovenstaande grensoverschrijdend gedrag, bij de VCP terecht.
KV Heerenveen sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de sportbonden en de sportkoepel NOC/NSF.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon dan feitelijk?

De VCP is binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en deze zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij het NOC/NSF. Het NOC/NSF kan hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan het iemand van het NOC/NSF zijn die directe steun geeft aan het bestuur en de beschuldigde.

Onze vertrouwenscontactpersoon

Binnen KV Heerenveen is Ilse Meindertsma – Veldhuis onze vertrouwenscontactpersoon.
Je kunt contact opnemen met Ilse via het mailadres vertrouwenspersoon@kv-heerenveen.nl. of je mag haar bellen op 06 50265978.

Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland via telefoonnummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Het meldpunt is op doordeweekse dagen van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.

Meer informatie is te vinden op https://centrumveiligesport.nl