Op maandag 9 december jl. heeft de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, Alle Welling benoemd tot Erelid van de vereniging. Dit om waardering uit te spreken voor hoe hij zich inzet voor onze vereniging.

Alle; van harte gefeliciteerd!