Terwijl we vandaag de Kerstman verwelkomen, verdient de Sint toch nog even een moment van aandacht👋 Want wat hebben de jeugdleden van KVH, Sinterklaas en zijn Pieten, ontzettend goed geholpen met het verkopen van zakjes KVH kruidnoten. Meer dan 65 kinderen (F pupillen t/m C aspiranten) wisten met elkaar 1541 zakjes kruidnoten te verkopen! Zij hebben er mede voor gezorgd dat er een mooi bedrag is binnengehaald voor onze vereniging. Dit bedrag zal (deels) worden besteed aan onze jeugdafdeling!
Op zaterdag 9 december was er voor de 6 verkopers die de meeste zakjes kruidnoten hadden verkocht nog een leuke prijs te verdelen: kaartjes voor een wedstrijd van onze buurclub LDODK!
Deze kaartjes zijn beschikbaar gesteld door LDODK / Rinsma Modeplein, waarvoor wij ze via deze weg nogmaals voor willen bedanken.