Contributie – KV Heerenveen

Aanmelden
Aanmelden kan gedurende het gehele jaar bij het secretariaat van Korfbalvereniging Heerenveen. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele seizoen (of bij tussentijdse aanmelding tot het einde van het lopende seizoen). Dit betekent dat men tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd is. Als men lid wordt vóór de 15e van de maand, wordt contributie over de gehele maand berekend, na de 15e van de maand telt de maand niet meer mee.

Afmelden
Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van korfbalvereniging Heerenveen (secretariaat@kv-heerenveen.nl ).
Het bedanken dient plaats te vinden tegen het einde van het lopende seizoen, maar dient uiterlijk 1 mei bij het secretariaat ontvangen te zijn. Het lidmaatschap (en de contributieverplichting) loopt dan nog door tot het einde van het seizoen (tot en met 30 juni).

Contributie
De contributie, inclusief de bondsafdracht en een bijdrage voor het sporttenue (shirt en broekje/rokje), kan bij KV Heerenveen net als bij nagenoeg alle andere sportverenigingen, alleen worden voldaan door middel van een automatische incasso. De contributies worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. De bedragen van het seizoen 2023 – 2024 zijn in onderstaande tabel te vinden. De contributie wordt in twaalf gelijke delen in de laatste week van iedere maand geïncasseerd, startend in juli en eindigend in juni.

Contributie bedragen
De contributies voor seizoen 2023 – 2024 vindt u in onderstaande tabel:

Per jaar Per maand
Senioren > 18 jaar € 324,00 € 27,00
Junioren 16 – 18 jaar € 270,00 € 22,50
Aspiranten 12 – 15 jaar € 216,00 € 18,00
Pupillen 6 – 11 jaar € 162,00 € 13,50
Kangoeroes < 6 jaar € 54,00 € 4,50
Overig alle leeftijden € 54,00 € 4,50

 

Voor vragen rondom de contributie, contributie-inning of het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u terecht bij de penningmeester van de vereniging, Gertjan Bron, e-mail: penningmeester@kv-heerenveen.nl, telefoonnummer: (0513) 65 34 65.