Regeling activiteiten KV Heerenveen
Inleiding
Om de betrokkenheid bij de vereniging te stimuleren en de vele werkzaamheden die nodig zijn om KV Heerenveen
draaiende te houden zo eerlijk mogelijk te verdelen zijn er een aantal verplichte activiteiten gekoppeld
aan het lidmaatschap van KV Heerenveen.
Deze activiteiten zijn vastgelegd in de regeling “Activiteiten KV Heerenveen”. De regeling geldt voor alle leden vanaf de
A-junioren en voor alle ouders/verzorgers van de jeugdleden t/m de B-aspiranten.
De regeling
– Indien u, om welke reden dan ook, niet ingezet wilt worden voor de activiteiten die worden genoemd in onderstaand
  schema dan kunt u dat via het genoemde e-mail adres kenbaar maken. In overleg met het bestuur wordt dan
  gekeken naar andere activiteiten om de vereniging te ondersteunen.
– Voor de activiteiten wordt een planning gemaakt en tijdig gepubliceerd. Afzeggen hiervoor is niet mogelijk,
  onderling ruilen uiteraard wel!
Voor de ouders/verzorgers:
– de planning vindt plaats op “gezinsniveau”, u bepaalt zelf wie acte de presence zal geven.
– u kunt een tweetal voorkeuren doorgeven, we houden hiermee zoveel mogelijk rekening:
     – of u naast Kantinedienst B belangstelling heeft voor Kantinedienst A en/of Haldienst.
     – een voorkeur met wie u het liefst samen voor een activiteit wordt in gepland.
– mocht u op bepaalde vaste avonden en/of dagen (weekend) niet beschikbaar zijn dan kunt u ook dat doorgeven
– we streven naar een zo beperkt mogelijke standaardbelasting (totaal 3 tot 5 activiteiten per seizoen)
– alle communicatie met betrekking tot deze regeling bij voorkeur per e-mail: info@kv-heerenveen.nl
– de regeling geldt uiteraard niet voor bestuurs- en commissieleden en voor trainers/begeleiders. Zij kunnen
   expliciet aangeven voor welke activiteit ze niet willen worden ingepland!
Activiteiten per categorie
Kantinedienst A Kantinedienst B Haldienst Fluitdienst
Ouders van jeugd t/m B keuze verplicht keuze n.v.t.
A-jeugd n.v.t. verplicht verplicht verplicht
Senioren keuze verplicht verplicht verplicht
Omschrijving activiteiten
Activiteit Beschrijving Frequentie
Kantinedienst A Volledig lid van de dienst, inclusief tap en keuken, minimaal 21 jaar in overleg
Kantinedienst B Ondersteunen leden kantinedienst A en/of ochtend- en middagdienst 2 tot 3 keer per jaar
Haldienst Goed laten verlopen zaalwedstrijden, tijd en scorebord 2 tot 3 keer per jaar
Fluitdienst Het begeleiden van jeugdwedstrijden van KV Heerenveen 3 tot 6 keer per jaar
Bestuur KV Heerenveen