De Club van 50? Ja, de Club van 50!

Moet je daarvoor 50 jaar of ouder zijn? Welnee! Iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt kan meedoen. Leden, ouders van leden, belangstellenden, oud-leden, korfbal liefhebbers, etc.
Als je onderdeel uit wilt maken van de Club van 50 dan doneer je € 50,- per korfbalseizoen. Wil je meedoen maar vind je € 50,- te veel? Geen probleem. Je kunt ook met een aantal mensen meedoen. Je team bijvoorbeeld. Je bepaalt zelf welke naam je koppelt aan de bijdrage. 

Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wat gaan we met het geld van de Club van 50 doen?

Meld je je aan voor de Club van 50? Dan stellen wij het op prijs als je daarbij aangeeft waaraan jij het geld van de Club van 50 zou willen spenderen. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de speeltuin, terrasmeubels of andere zaken. Met name projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden zullen gesponsord worden door de Club van 50.
De Sponsorcommissie stelt vervolgens, in overleg met het Bestuur, vast waar het geld voor gebruikt wordt. Het streven is vervolgens om op de jaarlijks ledenvergadering een overzicht van inkomsten en bestedingen te presenteren.

Wat krijg je ervoor terug?

  • Vermelding van je naam op het bord* in onze kantine; 
  • vermelding op de website; 
  • gezellig avond met alle “Club van 50-ers”?
  • eeuwige dankbaarheid en roem.

*Het bord is gesponsord door één van onze sponsoren Krekt Dijksma Reclame uit Gorredijk: www.krektdijksma.nl.

Onderdeel van de Club van 50 worden?

Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar sponsoring@kv-heerenveen.nl o.v.v. De Club van 50. Vermeld je (volledige) naam, je telefoonnummer, de naam voor op het bord en je IBAN en dan wordt er contact met je opgenomen voor de verdere afhandeling.
Het “lidmaatschap” wordt aangegaan voor het gehele seizoen (of bij tussentijdse aanmelding tot het einde van het lopende seizoen). De bijdrage van € 50,- wordt, net als de contributie, voldaan door middel van een automatische incasso. Hiervoor ontvang je na aanmelding een machtigingsformulier.

Mogen we jou binnenkort ook welkom heten bij de Club van 50?

Bedankt, De Sponsorcommissie