Werkzaamheden haldiensten

 • Het hal reglement inclusief een handleiding van het elektronische scorebord bevindt zich in de koffer van het scorebord;
 • Teams zijn zelf verantwoordelijk voor eigen wedstrijd c.q. inschiet ballen;
 • Bij de wedstrijden van S1, S2, S3, A1 en B1 verzorgt KV Heerenveen middels een opgeleide jury de bediening van het scorebord en schotklok. Voor de haldienst resteert dan enkel het innen van de entreegelden. Bij de overige wedstrijden moet uiteraard wel de stand en de tijd worden bijgehouden;
 • Om uitlopen te voorkomen vragen wij jullie het wedstrijdschema goed te bewaken. Start altijd op de begintijden zoals aangegeven.

Kerntaken

 • De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden in de hal ten aanzien van de volgende punten:
  • Ziet toe op een goed gebruik van het materiaal, ook het opbergen hiervan. Neemt ook de inschietballen weer in. Let in dit verband erop dat tijdens de wedstrijden er niet langs het veld wordt ingeschoten. Dit is zeer hinderlijk voor de wedstrijd welke op dat moment aan de gang is;
  • Ziet erop toe dat alleen toegestaan schoeisel op de speelvloer gebruikt wordt.
 • Toezicht op de gang van zaken met betrekking tot de entree controle (indien van toepassing);
 • De wedstrijdcommissaris deelt de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beëindigd. De scheidsrechter dient zich hieraan te houden.

Daarnaast, als er ruimte en tijd is:

 • Kleedkamers (8x) controleren (met een trekker het water naar de douche trekken). Vuil opruimen en prullenbakken leegstorten in de betreffende containers;
 • Deuren bij de ingang sluiten;
 • Hal (vloer buiten speelveld) vegen;
 • Afval bij de tribunes opruimen;
 • Nooddeuren vrij en toegankelijk houden;
 • Korven opruimen indien dit niet door de betreffende teams is gedaan;
 • Ballenhok controleren en indien nodig opruimen;
 • Spelmateriaal opstellen langs de muur;
 • Toegangshal aanvegen.

De wedstrijdcommissaris moet beslissen in de volgende gevallen

 • Wanneer een wedstrijd te laat begint en niet volledig uitgespeeld kan worden. In dat geval wordt de tweede speelhelft ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de werkelijke aanvangstijd;
 • Wanneer een scheidsrechter op het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is en er geen lid van het KNKV is, dat bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, dan wijst de wedstrijdcommissaris een lid van het KNKV als scheidsrechter aan. Voor het leiden van junioren- en seniorenwedstrijden moet betrokkene 17 jaar of ouder zijn. In het geval van de wedstrijden voor het breedtekorfbal welke door een eigen verenigingsscheidsrechter gefloten dienen te worden moet de thuisspelende vereniging voor een vervangende scheidsrechter zorgen. Zorg dat hiervoor een contactpersoon bekend is welke hierop aangesproken kan worden.

Speeltijden

 • F, E, = 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld. Na afloop van de wedstrijd vindt een strafworpenwedstrijd plaats; het aantal strafworpen bedraagt 12 per ploeg.
 • D 4-tal = 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
 • D, C, B 8-tal = 2 x 25 minuten; de rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Bij wedstrijden met schotklok bedraagt de wedstrijdduur 25 minuten zuivere speeltijd met ten hoogste 10 minuten rust.
 • A, Senioren = 2 x 30 minuten; de rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Bij wedstrijden met schotklok bedraagt de wedstrijdduur 25 minuten zuivere speeltijd met ten hoogste 10 minuten rust.

Wedstrijdkorfbal en toegangsprijzen

KV Heerenveen
S 1  €       2,50
S 2, 3, 4  €       1,00
Overige teams gratis

Bovenstaande prijzen gelden voor personen van 18 jaar en ouder. Voor alle jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis. Personen met een KNKV-legitimatiekaart hebben op vertoon van hun kaart eveneens gratis toegang.