Privacyverklaring KV Heerenveen

KV Heerenveen gaat zorgvuldig om met de privacy van gebruikers van haar website en m.b.t. gegevens in de ledenadministratie in Sportlink. We dragen er zorg voor dat we persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Op deze pagina beschrijven we het privacybeleid van KV Heerenveen.

Als u persoonsgegevens invult op onze website of verschaft t.b.v. de ledenadministratie gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring gebruiken.

Verzamelen van persoonsgegevens

De website van KV Heerenveen kunt u bezoeken zonder KV Heerenveen informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te kunnen corresponderen. In deze gevallen zullen wij u vragen de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij uitsluitend voor het maken van statistieken over het gebruik van onze website. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Ten behoeve van de ledenadministratie zullen wij vragen om de noodzakelijke gegevens om u aan te melden als lid bij de club en de bond.

Verwerken van persoonsgegevens

Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij aanmelding als lid of het doen van een bestelling in de webshop, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken hiervan. Daarnaast kunnen uw gegevens door KV Heerenveen gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over zaken gerelateerd aan uw lidmaatschap, de status van bestellingen of het verschaffen van gerelateerde informatie.

KV Heerenveen geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Bewaartermijn gegevens

KV Heerenveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt nodig wordt geacht.

Beveiliging

De gegevens die u aan het KV Heerenveen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. KV Heerenveen handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze website is beveiligd met SSL. Onze computers zijn beveiligd met wachtwoorden. Sportlink kent een extra beveiligde toegangscontrole.

Cookies

De website van KV Heerenveen maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd.

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van KV Heerenveen. Neem hiervoor contact op via mailadres secretariaat@kv-heerenveen.nl.

Indienen van een klacht

Indien u van mening bent dat wij ons niet aan de eisen houden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

KV Heerenveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2018.